TOMATA ROSA D’ALBESA

DESCRIPCIÓ BREU

El tomàquet Rosa d’Albesa és una varietat de caràcter centenari seleccionada en aquest municipi de la Noguera. Produeix un fruit de mida mitjana-gran, rosat, ple i de característiques organolèptiques molt destacades. La seva fragilitat i baixa productivitat han dificultat la seva producció massiva, però la fan especialment interessant en el camp de la venda directa de caràcter local.

ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ / CONNEXIONS AMB GRUPS LOCALS:

El tomàquet Rosa d’Albesa forma part de la gran família dels tomàquets rosa que s’estén al llarg dels horts més occidentals de la demarcació de Lleida, i de nord a sud de la Franja de Ponent. un bon nombre d’ells es conserven al banc de llavors del projecte CULTURES TROBADES i amb freqüència van associats a denominacions que fan referència a la localitat d’on són originàries o bé al nom del seu propietari. Generalment, són varietats locals de mida gran i molt gran, plenes i amb un color rosa més o menys intens.
La varietat en qüestió va ser prospectada l’any 2008, a la localitat d’Albesa, en l’explotació hortícola de Carme Trilla i ha estat estudiada fins a l’actualitat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES FIDELIGNES SOBRE LA SEVA PRESÈNCIA AL TERRITORI I, EN EL SEU CAS, DOCUMENTACIÓ QUE LES ACREDITI:

Es tracta d’una llavor mantinguda per la família d’aquesta pagesa des de fa almenys un segle. segons expressa l’entrevistada: “El meu avi ia la conreava i la meva mare sempre l’ha vist a casa”. inicialment es destinava a la producció per a l’autoconsum, i no va ser fins dècada enrrere que l’entrevistada va iniciar la seva venda directa al mercat de Lleida.
Es tracta d’una selecció de caràcter molt local que, per la seva baixa productivitat, mai s’ha difós més enllà d’aquesta escala.

¿EL PRODUCTE S’ELABORA AL ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ?

NOMBRE DE PRODUCTORS

1

NOM I COGNOMS DELS PRODUCTORS

Carme Trilla y Josep Marvà.

ES GARANTEIX QUE EL PRODUCTE TOTALMENT LLIURE DE OGM?

Sí.