Els cargolets de l’excel·lència

+BO

+NET

+JUST

Una de les característiques del col·lectiu és la voluntat de millora contínua. Per això, des de l’any 2018 hem impulsat, de manera consensuada i participada entre tots nosaltres, la certificació per Cargolets, que complementa el distintiu Slow Food-Km0.

Aquests cargolets acrediten un compromís extra en matèria de  sostenibilitat (+ NET), aliments (+ BO)  i amb la societat i les persones (+ JUST).

+ BO

Els criteris del cargolet + BO estan en procés de definició.

+ NET

Restaurants que han demostrat un compromís addicional amb el concepte de SOSTENIBILITAT, mantenint bones pràctiques en l’àmbit de l’energia, la reducció de residus i en l’ús de productes químics o gestió de l’aigua.

+ JUST

Restaurants que han demostrat un compromís addicional amb  la SOCIETAT I LES PERSONES.

+ BO

Aquest cargolet demostra el compromís del restaurant amb la proximitat, els productes ecològics i sostenibles i la preservació del patrimoni agrari i ramader.

  1. COMPROMÍS EN PROXIMITAT, incorporant un gran nombre i varietat de productes ecològics i locals, així com també aliments de menys de 50 Km.

2. COMPROMÍS EN PRODUCTES ECOLÒGICS O SOSTENIBLES, incorporant aliments no disponibles a nivell local (cafè, vainilla, sucre, xocolata) de comerç ecològic i just, ús d’aigua filtrada i carta de vins integrada únicament per vins ecològics, biodinàmics o naturals

3. COMPROMÍS EN PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI AGRARI I RAMADER, incorporant varietats agràries locals, races autòctones i receptes tradicionals.

Els restaurants que disposen d’aquest reconeixement l’any 2022 són:

+ NET

Aquest cargolet demostra el compromís del restaurant amb el concepte de SOSTENIBILITAT, integrant 3 aspectes: energètic, reducció de residus i en la reducció de l’impacte dels productes de neteja i una bona gestió de l’aigua.

  1. COMPROMÍS ENERGÈTIC. Implica consumir energia verda o bé energia auto produïda i també disposar de sistemes d’estalvi energètic.

2. COMPROMÍS EN REDUCCIÓ DE RESIDUS. S’enfoca a garantir una mínima generació de residus i, en el cas que sigui inevitable produir-los, que tinguin el mínim impacte amb l’entorn. En concret, cal reduir l’ús de plàstics o de recipients d’un sol ús i substituir plàstics d’un sol ús per a altres materials més sostenibles, com bioplàstics o be materials compostables.

3. COMPROMÍS EN UNA REDUCCIÓ DE PRODUCTES DE NETEJA I UNA BONA GESTIÓ DE L’AIGUA.
Requereix de l’ús de sistemes o productes de neteja més respectuosos amb l’entorn (com aigua ozonitzada o productes de neteja amb ecoetiqueta o basats en l’ús de microorganismes efectius). També cal disposar de sistemes d’estalvi d’aigua.

+ JUST

Aquest cargolet demostra el compromís del restaurant amb la SOCIETAT I LES PERSONES.

1. COMPROMÍS AMB ENTITATS I EMPRESES amb una component ètica: assegurances, energia, entitats bancàries i a altres entitats que tinguin com a finalitat la promoció de l’ocupació, l’apoderament de col•lectius en risc d’exclusió social.

2. COMPROMÍS AMB LES PERSONES TREBALLADORES, impulsant bones pràctiques com poden ser la flexibilitat horària, els incentius o altres accions per afavorir una bona qualitat en el lloc de feina.

3. COMPROMÍS AMB EL COL•LECTIU, tot tenint una per tenir una implicació activa en el sí del propi col•lectiu, a través de la participació en algun Grup de Treball i fent difusió del projecte a través de les XXSS i altres activitats.

Els restaurants que disposen d’aquest reconeixement l’any 2022 són: