MONGETA DE LA NEU

DESCRIPCIÓ BREU

Mongeta blanca, de tamany mitja/petit, rodona, molsuda de mata alta productiva..

Conreu: sembrat el mes de juliol (St Jaume) i recollida el mes de novembre.

Mongeta fàcil cocció, un cop bullida es pot menjar recent sortida de l’olla amb un raig d’oli d’oliva o fregida a la paella. Ocasionalment s’havia consumit com a mongeta tendra i amb la fase més exquisida quan son desgranades.

ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ / CONNEXIONS AMB GRUPS LOCALS:

Vallès Oriental i Alt Maresme.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES FIDELIGNES SOBRE LA SEVA PRESÈNCIA AL TERRITORI I, EN EL SEU CAS, DOCUMENTACIÓ QUE LES ACREDITI:

Referencies orals: de qui es va donar la llavor Salvador Canyelles de la Garriga i molts d’altre de persones d’edat de la nostra comarca, ja que es una mongeta molt enyorada pels padrins i padrines.

Referències escrites: ESTUDIO COMPARATIVO DE LEGUMBRES 1946 al Mas Romeu de Parets.

Dietari de Joan Ros, pagès de Gallecs i productor d’aquesta mongeta.

¿EL PRODUCTE S’ELABORA AL ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ?

Sí.

NOMBRE DE PRODUCTORS

2.

NOM I COGNOMS DELS PRODUCTORS

Can Rei de Samalus.

Santi Olive. Can Jornet Gallecs.

ES GARANTEIX QUE EL PRODUCTE TOTALMENT LLIURE DE OGM?