BROQUIL DE STA TERESA

BROQUIL DE STA TERESA

BROQUIL DE STA TERESA

DESCRIPCIÓ BREU

Bròquil de color morat, de pìnya compacte, de tamany mitja, i tradicionalment es recollia al voltant dels mesos d’octubre/ novembre i desembre. Comença la collita a mitjans d’octubre corresponent amb Sta Teresa, i d’aquí be el nom. També és coneixia per bròquil morat.

La data de la sembra es feia i és fa entre els mesos de juliol i agost, i em plantar als mesos d’agost/setembre.

Varietat primerenca.

Una de les seves característiques negatives és com la majoria de bròquils es una planta recessiva, això vol dir que perd fàcilment les seves propietats de color intens morat tant la capsa com la tija de les fulles, hibridant-se fàcilment amb les coliflors blanques donimants .

A nivell organolèptic diem que hi ha la tradició de recupera l’aigua de bullir-lo d’un color blavós i de sabor intents per fer-ne sopes escaldades amb pa sec o torrat i un gra d’all fregit.

ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ / CONNEXIONS AMB GRUPS LOCALS:

Comarques Vallès Oriental Maresma i Baix Llobregat.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES FIDELIGNES SOBRE LA SEVA PRESÈNCIA AL TERRITORI I, EN EL SEU CAS, DOCUMENTACIÓ QUE LES ACREDITI:

Referències orals

La llavor ens arribar de diverses procedències, entre elles l’Etern Verdaguer de Can Casavella de Lloartet de Llinàs del Vallès i dels planteraires que anaven  a vendre el mercat de Granollers procedents d’Argentona ( Maresme) Can Patró i Cal Anima._

Referències escrites:

Catàlegs del s. XIX i XX de la casa Nonell de Mataró

Dita popular:

S’acabat el broquil_Dit per donar per acabada una conversa.

¿EL PRODUCTE S’ELABORA AL ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ?

 

NOMBRE DE PRODUCTORS

Només petits productors, però sense aconseguir la varietat pura plenament.

Hi ha autoconsum familiar, sense  nivell d’exigència ja que exigeix acurada selecció , ja que com totes les crucíferes s’hibrida a distancies al voltant de 500 metres.

NOM I COGNOMS DELS PRODUCTORS

Només petits productors, però sense aconseguir la varietat pura plenament.

Hi ha autoconsum familiar, sense  nivell d’exigència ja que exigeix acurada selecció , ja que com totes les crucíferes s’hibrida a distancies al voltant de 500 metres.

ES GARANTEIX QUE EL PRODUCTE TOTALMENT LLIURE DE OGM?