SAFRÀ DEL MONTSEC

SAFRÀ DEL MONTSEC

SAFRÀ DEL MONTSEC

DESCRIPCIÓ BREU

Safrà de muntanya la qualitat del qual està determinada per les temperatures extremes i el procés de producció artesanal típic d’aquesta regió prepirinenca. Les boires que arriben amb el primer fred de la tardor permeten recollir la flor tancada, d’aquesta manera s’impedeix la incidència del sol en els estigmes i la pol·linització de les abelles, aspectes que degraden la qualitat.

El delicat procés de l’esbrinat determina el vermell pur del safrà i es realitza tenint cura de mantenir els tres estigmes junts, d’aquesta manera també es garanteix l’autenticitat del producte enfront de les possibles adulteracions. Finalment es deshidrata mitjançant la calor produïda pel foc de llenya, utilitzant fustes d’alzina i roure, aquest procés ha estat el més característic de la regió durant l’edat mitjana.

ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ / CONNEXIONS AMB GRUPS LOCALS:

Les condicions climàtiques i edàfiques del Montsec ofereixen l’oportunitat de recuperar aquest safrà de muntanya, els bulbs autòctons encara romanen en moltes de les terres abandonades i que actualment estem recuperant gràcies a la col·laboració d’habitants de la zona que, enmig d’històries generacionals, confirmen que aquesta ha estat una zona de cultiu tradicional.

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES FIDELIGNES SOBRE LA SEVA PRESÈNCIA AL TERRITORI I, EN EL SEU CAS, DOCUMENTACIÓ QUE LES ACREDITI:

En alguns pobles de la Serra del Montsec, s’han trobat llibres fiscals medievals que revelen que una de les activitats agràries més importants d’aquesta zona a l’edat mitjana, era el cultiu de safrà. Un safrà de muntanya, que es cuidava de ser presentat en un vermell pur lliure d’impureses i restes florals i la producció es dedicava, majoritàriament, a la comercialització. Aquesta comercialització era regulada per les ordenacions que la Diputació va emetre en 1431 amb la intenció d’evitar el frau i controlar els impostos, en aquestes ordenacions es fa referència als llocs on s’havia de concentrar la venda, entre els quals es trobaven: Tremp, Conques , Balaguer, Vilanova de Meià i Barbastre.

Analitzant els registres, es dedueix que la regió coneguda com Terra del Marquesat, principalment a la part superior al voltant del Montsec, era un centre productor de safrà que es comercialitzava a través del mercat de Vilanova de Meià. Aquesta producció s’estenia al llarg de tota la Serra del Montsec abastant fins i tot la seva zona occidental que més endavant va ser denominada com la Franja de Ponent i que actualment fa part de la comarca Aragonesa de Ribagorça.

¿EL PRODUCTE S’ELABORA AL ÀREA HISTÒRICA DE PRODUCCIÓ?

NOMBRE DE PRODUCTORS

NOM I COGNOMS DELS PRODUCTORS

Jaume Casado Carulla

Web: http://www.safradelmontsec.com/

Mail: info@safradelmontsec.com

Tlf: 605 028 536

ES GARANTEIX QUE EL PRODUCTE TOTALMENT LLIURE DE OGM?